logo         

KONTAKTY

HISPORT Czech Republic
tel: +420 602 222 405
hisport@hisport.cz

PODPORUJEME:

HISPORT TEAM - sportovní klub


ZVÝŠENÍ SPORTOVNÍ VÝKONNOSTI

Hypoxický trénink - efektivní cesta ke zvýšení sportovní výkonnosti

Zásobování svalů kyslíkem je ve sportu limitujícím faktorem výkonu

Hypoxický trénink, tedy trénink s omezeným přísunem kyslíku, výrazně zvyšuje schopnost organismu toto omezené množství kyslíku využít.

Řada výzkumů prokázala velmi překvapivá zjištění – i u velmi trénovaných sportovců dochází při zařazení hypoxického tréninku k výraznému nárůstu anaerobní i aerobní výkonnosti.

Pobyt a trénink v prostředí s nižším obsahem kyslíku ve vdechovaném vzduchu pozitivně ovlivňuje řadu faktorů a dochází k:

• nárůstu V02 max (maximální spotřeby kyslíku)

• zvýšení výkonu a rychlosti

• zvýšení silových a vytrvalostních schopností

• prodloužení doby, kdy je tělo schopno podávat maximální výkon

• zkrácení doby nutné na zotavení po výkonu

• zkrácení nutné rekonvalescence po zranění

• snížení celkové únavy

Hypoxický trénink

 

Fyziologické efekty:

 • zvýšením produkce hormonu erythropoetin dochází ke zvýšení tvorby hemoglobinu a související vyšší produkci červených krvinek
 • nárůst krevních kapilár, stimulace svalového myoglobinu a zlepšené zásobování svalů okysličenou krví
 • snížení klidové TF a krevního tlaku
 • zvýšení produkce růstového hormonu
 • snížení oxidativního stresu z volných radikálů
 • zvýšení metabolismu tuků
 • transformace cholesterolu na DHEA - hormon „mládí“

 

Všechny tyto efekty přetrvávají i po ukončení hypoxické stimulace a to po dobu několika týdnů, než začnou postupně klesat a vracet se k výchozí úrovni.

 

Spánek v simulované nadmořské výšce

K hypoxické stimulaci za účelem zvýšení sportovní výkonnosti se používá metoda spaní a pobytu v hypoxickém stanu a metoda tréninku s hypoxickou maskou. Podrobněji se o této problematice dozvíte v sekci „Fyziologie vysoké nadmořské výšky“ a „Příklady použití“ na těchto stránkách. Minimální doba využití stanu by měla být 14 dní s postupným zvyšováním výšky od 1500m n.m. až po 2800m n.m., v kombinaci s maskou se doporučují 2-3 tréninky týdně v trvání 30min.-1hod. ve výšce max. 3000m n.m., v případě využití pouze masky min. 10 tréninků ob den v trvání cca. 1hod. Zlepšené krevní parametry dosažené jakoukoliv z těchto metod se po ukončení „kůry“ udrží přibližně 2 měsíce a poté se začnou postupně vracet k původní úrovni.

 

 

Výhody použití hypoxického stanu a masky oproti pobytu v horách

 • Systém „spi nahoře, trénuj dole“ umožňuje nezasáhnout do tréninkového plánu a trénovat bez omezení i v době hypoxické stimulace
 • Odstranění dočasného poklesu výkonnosti spojeného s reaklimatizací po návratu z vysokých hor (po skončení používání systému je možné prakticky ihned závodit).
 • Nedochází ke zpomalení regenerace jako při pobytu a tréninku vysoko v horách a kvalita spánku není při dodržení postupného zvyšování nadmořské výšky nijak negativně ovlivněna.
 • Nadmořská výška se dá postupně zvyšovat až na úroveň, kde dochází k největším adaptačním změnám v organismu (max. zvýšení krvetvorby), ale nedochází ještě k narušení spánku a negativnímu ovlivnění regenerace.
 • Odpadá nutnost počáteční aklimatizace před započetím tréninku po příjezdu do vysokohorského prostředí.
 • Možnost realizovat terapii v místě bydliště a tréninkového zázemí bez nutnosti cestovat na dlouhou dobu do hor.
 • Značná finanční úspora v porovnání s několikatýdenním pobytem ve vysokých horách.
 • V případě kombinace stanu a masky možnost absolvovat jen část tréninku v prostředí hypoxie tak, aby nedošlo k mnoha negativním jevům - viz výše.
 • Možnost aklimatizace na závody konané ve vysoké nadmořské výšce s konkrétním přizpůsobením podmínek.


NTM2OWY