logo         

KONTAKTY

HISPORT Czech Republic
tel: +420 602 222 405
hisport@hisport.cz

PODPORUJEME:

HISPORT TEAM - sportovní klub


VYSOKOHORSKÁ AKLIMATIZACE

Nepřipravenost organismu na pobyt ve vysoké nadmořské výšce bývá často příčinou řady komplikací a nepříjemných zážitků.

Každý rok se tisíce lidí vydávají do vysokých hor, aby zde strávili část své dovolené. Vysokohorská turistika je stále populárnější formou trávení volného času a relaxace.

Profesionální horolezci věnují aklimatizaci na plánovaný výstup dostatek času i pozornosti, neboť vědí, že tato aklimatizace je pro úspěšné zdolání jejich mety nezbytná a zásadní a její podcenění znamená nejen riziko akutní horské nemoci a nedokončení výstupu, ale často i boj o holý život.

Řada turistů, kteří do těchto vysokých nadmořských výšek vyráží poprvé, však možná ani netuší, jaké nebezpečí v podobě akutní horské nemoci (AHN) je může ohrozit, případně si toto nebezpečí vůbec nepřipouštějí. Přitom je prokázáno, že až 80% lidí pociťuje ve výškách nad 4000m n.m. některé z příznaků lehké formy AHN – bolesti hlavy, nevolnost, únava, nechutenství, poruchy spánku apod. Prahovou výškou, od které vznikají výškou způsobené poruchy je již 3000-3500m.n.m. Maximální výškou na kterou se dá plně aklimatizovat je cca.5300m.n.m., výše se už jedná o adaptaci a dá se zde pobývat již jen po omezenou dobu. Kontrolou pro dostatečnou aklimatizaci v jednotlivých výškách může být hodnota klidové TF a lépe kontrola saturace krve kyslíkem měřená oxymetrem.

Mont Blanc - úspěšné zdolání není bez aklimatizace samozřejmostí

Schopnost organismu snášet nadmořskou výšku je lidem geneticky dána, je velmi individuální a nezávisí na fyzické kondici daného člověka.

Jedinou možností, jak se na vysokohorský výstup či pobyt připravit a výrazně omezit projevy AHN, je absolvování aklimatizace!

Aklimatizace v přirozeném prostředí vysokých hor je však často nerealizovatelná, ať už z časových nebo finančních důvodů. Častá je i situace, kdy jsou klienti přepraveni nad hranici 3000m.n.m. letecky nebo auty a příznaky AHN jsou pro naprostou většinu z nich bez předešlé aklimatizace téměř jistotou. Systémy HYPOXICO nyní umožňují simulaci vysokohorského prostředí téměř kdekoli, ještě před započetím samotného výstupu, expedice nebo treku.

Brian Oestrike v pěti dnech na Mount Mc Kinley/Denali 6194m

 

Výhody aklimatizace v simulovaném prostředí:

  • snížení rizika vzniku AHN (zlepšením krevních parametrů a  saturace krve O2)
  • zvýšení fyzické kondice (zvýšení hladiny hemoglobinu, počtu červených krvinek apod.)
  • snížení únavy (zlepšením transportní kapacity krve pro kyslík)
  • zkrácení doby nutné na regeneraci (zvýšené odbourávání tuků při aerobní zátěži)
  • upevnění zdraví (zvýšená obrana proti volným radikálům, přeměna cholesterolu na DHEA, vzestup hladiny růstového hormonu)
  • zlepšení schopnosti saturace krve kyslíkem ve vysokých výškách už před zahájením samotného výstupu
  • zvýšení pravděpodobnosti úspěšného absolvování plánované cesty bez nutnosti jejího přerušení a prodloužení sestupem do nižších poloh, oddělením se od skupiny apod.
  • snížení časové a finanční investice v porovnání s aklimatizací v základním táboře u vysokohorských výstupů
  • možnost aklimatizovat se i v případech, kdy doprava nad hranici 3000m n.m. probíhá letecky nebo autem

 

Pro vysokohorskou aklimatizaci se používá metoda dlouhodobějšího pobytu v hypoxickém stanu (nejčastěji spaní, ale pro tyto účely je v rámci urychlení efektu možný i denní pobyt), kde se postupem doby zvyšuje nadmořská výška až do 3200m n.m., což pro aklimatizaci v rámci klasické vysokohorské turistiky zcela postačuje. Výkonnostní horolezci mohou v rámci přípravy na zdolání velehor a na základě svých dlouhodobých zkušeností pokračovat v aklimatizaci i ve větších výškách, nebo tyto výšky kombinovat - noc-nižší/den-vyšší.

K dokonalé aklimatizaci, kdy se člověk připraví i na náročnou fyzickou činnost ve vysokohorském prostředí je ideální kombinace pobytu v hypoxickém stanu a fyzické aktivity (rotoped, chůze na běhátku, veslování) s použitím hypoxické masky. Jde o 30 - 60minut trvající jednotky kdy aktivita probíhá v nadmořské výšce okolo 3000m n.m. Tuto tréninkovou metodu lze v rámci aklimatizace použít i samostatně bez hypoxického stanu, afekt ale není tak velký jako při jejich kombinaci.

Pro úplné začátečníky lze pro účely vysokohorské aklimatizace použít i metodu IHT. Matoda IHT je založena na krátké střídavé inhalaci (4-5min.) hypoxického vzduchu (postupně v nadmořské výšce 3500 – 6000m n.m) a běžného vzduchu. Tyto cykly se opakují po dobu cca 1 hodiny a k dosažení  požadovaného efektu je zapotřebí minimálně 10 aplikací v deseti po sobě následujících dnech ,s možnou pauzou 1 den, která nemá zásadní vliv na dosažený efekt.


ZjZmNT